Hana Jaha - Interview

14 Jan, 2021

Hana Jaha - Interview
	 	 

Hana Jaha - Përshtypja e saj për trajnmin në Dizajn Grafik

 

UNITED PIXELS: Më shume rreth Hana Jaha? 
HANA: Jam Hana Jaha studente në fushen e dizajnit, ku si lendë kam dizajnin grafik, por duke marre parasysh mësimin online kisha nevoje për njohuri shtese.
- UNITED PIXELS: Si ke ndëgju për trajnimin në UNITED PIXELS ACADEMY?
HANA: Për United Pixels Academy kam ndëgjuar nga rrjetet sociale.
UNITED PIXELS: Experienca jote gjate trajnimit dhe përshtypja?
HANA: Fillimisht nuk isha e sigurte se a do të mund ta arrija qëllimin pasi që kisha vetëm njohuri bazike, mirëpo me kalimin e kohës dhe me ndihmën e prof. Armend nuk ishte aspak e vështirë. Krejt cka duhej ishte përkushtimi, vullneti dhe kreativiteti.
 
-UNITED PIXELS: Mendimi juaj për planprogramin dhe mënyren e mbarëvajtjes së trajnimit?
HANA: Sa i përket planprogramit, mendoj se është mjaftë efektiv, si dhe periudha kohore për ti mësuar dhe përvetesuar programet- Ilustrator dhe Photoshop.

-UNITED PIXELS: Pjesa pas trajnimit 
HANA: Pas trajnimit fillova praktikën në United Pixels ku pata mundësinë ti përsëris dhe njëkohesisht ti përvetesoj me shumë njohuritë e mësuara. Deri më tani kam realizuar punime të ndryshme nga filimi deri në përfundim pa asnjë problem.
-UNITED PIXELS: Qëllimi yt afatgjatë?
HANA: Qellimi im afatgjatë është të zhvillohem më shume si Dizajnere, qofte në kompani të tjera apo edhe si freelancer.

-UNITED PIXELS: Kujt ja sygjeron trajnimin e Dizajnit Grafik në UNITED PIXELS ACADEMY?
HANA:  Trajnimin në United Pixels Academy ia sygjeroj të gjithë atyre që dëshirojnë të mësojnë rreth dizajnit grafik dhe të zhvillohen në atë fushë.
If you are a creative person we would like to hear from you!
We are constantly looking to unite creative pixels. Send us your portfolio.
You can follow us on: